Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2355
Title: Менеджмент. Методичні рекомендації для оформлення звітів із практичної підготовки студентів (ступінь вищої освіти бакалавр) денної та заочної форми навчання (спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
Authors: Забродська, Ганна Іванівна
Буданова, Ольга Станіславівна
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)
звітність
менеджмент
практика
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Менеджмент: метод. реком. для оформлення звітів із практичної підгот. студ. (ступінь вищої освіти бакалавр) денної та заочної форми навчання (спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") / уклад.: Л.Д. Забродська, О.С. Буданова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 53 с.
Abstract: Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації і знаряддям праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на реальному підприємстві різних галузей народного господарства в ринкових умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності, формування вмінь проводити наукові дослідження за різними напрямками
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2355
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЗДТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
практика_бакалавры_МВ.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.