Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2356
Title: Менеджмент. Методичні рекомендації для практичної підготовки студентів (ступінь вищої освіти магістр) денної та заочної форми навчання (спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
Authors: Забродська, Ганна Іванівна
Буданова, Ольга Станіславівна
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)
підприємства
менеджмент
виробнича практика
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Менеджмент: метод. реком. для практ. підгот. студентів (ступінь вищої освіти магістр) денної та заочної форми навчання (спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") / уклад.: Л.Д. Забродська, О.С. Буданова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 21 с.
Abstract: Переддипломна практика - це вид роботи, спрямований на розширення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання, удосконалення навичок проектної та експертної діяльності, розширення масиву та структурування емпіричного матеріалу для підготовки проекту, що становить основну частину магістерської роботи.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2356
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЗДТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
практика_магистры_МВ.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.