Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2369
Title: Міжнародна економіка. Курс лекцій
Authors: Кот, Олена Володимирівна
Козуб, Вікторія Олександрівна
Гринько, Павло Леонідович
Зосимова, Жанна Сергіївна
Печенка, Оксана Іванівна
Keywords: інтеграція
глобалізація
міжнародні економічні відносини
міжнародна економіка
міжнародна торгівля
світовий ринок
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Міжнародна економіка: курс лекцій / уклад.: О.В. Кот, В.О. Козуб, П.Л. Гринько, Ж.С. Зосимова, О.І. Печенка; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 305 с.
Abstract: Курс лекцій відповідно до робочої програми дисципліни включає два розділи - "Міжнародна економіка - підсистема світового господарства. Міжнародний рух чинників виробництва" та "Світова валютна система та міжнародні розрахунки. Стан і перспективи сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів". Вивчення першого розділу передбачає засвоєння студентами наступних тем: "Міжнародна економічна система", "Міжнародна економічна діяльність", "Світовий ринок товарів та послуг", "Світовий фінансовий ринок", "Прямі інвестиції і міжнародне виробництво", "Міжнародний кредит", "Світовий ринок праці", "Міжнародна трудова міграція". До другого розділу включено такі теми: "Світова валютна система", "Міжнародні розрахунки", "Платіжний баланс та макроекономічна рівновага", "Міжнародна регіональна інтеграція", "Глобалізація економічного розвитку", "Інтеграція України у світову економіку".
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2369
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курс_лекц._МЭ_2017_електр._укр.-129.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.