Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2382
Title: Механічне обладнання. Методичні вказівки з використання ПЕОМ
Authors: Черевко, Олександр Іванович
Постнов, Геннадій Михайлович
Вялкіна, Світлана Петрівна
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Keywords: обладнання підприємств громадського харчування
механічне обладнання
технологічні машини
розрахунки
техніко-економічні показники
інженерна механіка
тестування
Issue Date: 2011
Publisher: Харів: ХДУХТ
Citation: Механічне обладнання: метод. вказ. з використання ПЕОМ з дисципліни " Механічне обладнання" для студ. напр. підгот. 6.050502 "Інженерна механіка" / уклад.: О.І. Черевко, Г.М. Постнов, С.П. Вялкіна, Д.В. Дмитревський; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 35 с.
Abstract: У роботі кожного закладу освіти при підготовці спеціаліста важливо знати раціональне співвідношення між такими формами навчання, як лекції, практичні заняття, самост. робота студентів, а також досягти їх високої ефективності. Головною метою курсу "Мехнічне обладнання " є придбання студентами необхідних знань пов'язаних з основами теорії і методів розрахунку механічного устаткування для підприємств харчування.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2382
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрфї ім. М.І. Бєляєва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+uph_29.pdf556,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.