Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2395
Title: Мікропроцесорна техніка. Доповнення. Частина 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесона техніка" для студентів напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"
Authors: Дьяков, Олександр Георгійович
Іштван, Єгор Олексійович
Keywords: комп'ютерне моделювання
цифрові технології
мікропроцесорна техніка
технічні засоби
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Мікропроцесорна техніка. Доповнення. Частина 3.: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесона техніка" для студентів напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / уклад.: О.Г. Дьяков, Е.О. Іштван; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 24 с.
Abstract: Зростання рівня розвитку сучасної мікропроцесорної техніки, її широке використання у всіх галузях сучасної техніки призводить до не уклінного росту та удосконаленню технічних засобів що дозволяють суттєво спрощувати роботу людини з комп'ютером. Необхідність у прийомі, обробці та передачі великого обсягу інформації у реальному масштабі часу призводить до розширення сфери використання перетворювачів, які дають змогу вводити інформацію до комп'ютера так і створювати певні сигнали для керування технічними приладами.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2395
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodichka_2017_Ishtvan_Dyakov01.02_редакция.pdf771,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.