Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2396
Title: Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Практикум для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" фак. менеджменту
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Золотухіна, Інна Василівна
Keywords: устаткування готельно-ресторанних закладів
обладнання підприємств громадського харчування
готелі
ресторани
Issue Date: 2009
Publisher: Харів: ХДУХТ
Citation: Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: практикум для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" фак. менеджменту / уклад.: Г.В. Дейниченко, І.В. Золотухіна; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 96 с.
Abstract: Вивчення дисципліни "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства" передбачає набуття студентами теорет. знань і прктич. навичок з питань оснащення закладів гот.-рестор. госп-ва сучасною технікою, що сприятиме прискоренню та підвищеню якості процесу обслуговування, створенню комфортного внутрішнього середовища. Використання даного практикуму буде сприяти отриманню студ. необхідних навичок самост. вирішення конкретних завдань щодо вибору, розміщення устаткування для готелів, та навичек, пов'язаних із вибором, експлуатацією, розміщенням устаткування для закладів ресторанного госп-ва.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2396
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+uph_26.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.