Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2418
Title: Інтелектуальна власність. Метод. вказів. для самост. роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Дуб, Володимир Васильович
Мазняк, Захар Олександрович
Keywords: інтелектуална власність
інтелектуальна діяльність
промислова власність
готельно-ресторанна справа
управління правами
правова охорона
авторське право
патентна інформація
Issue Date: 2013
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Інтелектуальна власність: метод. вказів. для самост. роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / уклад.: В.В. Дуб, З.О. Мазняк; Харк держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2013. – 22 с.
Abstract: Метою викладення дисципліни є висвітлення ролі інтелектуальної діяльності у розвитку готельно-ресторанної справи, її місця в соц-економ. розвитку країни, а також забезпечення інтел-го і соц-го розвитку особитості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтел. власності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2418
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+uph_18.pdf166,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.