Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2457
Title: Інтелектуальна власність. Конспект лекцій (короткий) для студ. фак. обладнання та технічного сервісу (спец. 7.090221 "Обладнання переробних та харчових виробництв")
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Мазняк, Захар Олександрович
Дуб, Володимир Васильович
Keywords: інтелектуальна власність
правова охорона
патентознавство
авторське право
Issue Date: 2010
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Дейниченко Г. В. Інтелектуальна власність: конспект лекцій (короткий) для студ. фак. обладнання та технічного сервісу (спец. 7.090221 "Обладнання переробних та харчових виробництв") / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, В.В. Дуб; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 80 с.
Abstract: Курс "Інтелектуальна власність" є важливою складовою підготовки студентів за спец. 7.090221 "Обладнання переробних та харчових виробництв". Опорні конспекти являють собою стисле викладання лекційного матеріалу із використанням схематичних зображень деяких питань тем. Таке подавання інформаційного матеріалу дозволяє студентам краще сприймати і системно засвоювати знання рухаючись від узагальненого матеріалу до більш простого.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2457
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрфї ім. М.І. Бєляєва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+uph_2.pdf609,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.