Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2472
Title: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України. Метод. реком.
Authors: Головко, Микола Павлович
Бакіров, Мюшфік Панах огли
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: зовнішньоекономічні відносини
міжнародне співробітництво
митна справа
митна експертиза
митний контроль
фізичні особи
переміщення
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України: метод. реком. для сам. вивч. дисц. студ. ден. та заоч. форм навч. рівня магістр спец. 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / уклад.: М.П. Головко, М.П Бакіров, В.В. Полупан; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 41 с.
Abstract: Метод. вказ. "Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України" складено відповідно до робочої програми дисципліни. Зміст тем курсу відображає системну характеристику основних структурих елементів митної справи, а саме митного контролю за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України у відповідноті з внутрішньї структурою митного законодавства. Заняття сгруповано за тематичними розділами, в яких матеріал розташовано в логічній послідовності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2472
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_20.pdf288,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools