Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2484
Title: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб: метод. вказівки для тестового контролю за допомогою ПЕОМ з дисц. для студ. ден. та заочн. відділення фак-ту товарознавства і торгівел. підприємництва
Authors: Сорокіна, Світлана Вікторівна
Головко, Микола Павлович
Артеменко, Віктор Станіславович
Лимар, Олег Якович
Keywords: митний контроль
митний кордон
фізична особа
переміщення
Issue Date: 2013
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб: метод. вказівки для тестового контролю за допомогою ПЕОМ з дисц. для студ. ден. та заочн. відділення фак-ту товарознавства і торгівел. підприємництва спец. "Товар-во та експертиза в митній справі" / уклад.: С.В. Сорокіна, Л.П. Головко, В.С. Артеменко, О.Я. Лимар; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2013. – 30 с.
Abstract: Програма тестового контролю за допомогою ПЕОМ відповідає кваліфікаційним вимогам до магістрів з реалізації основних видів і завдань їх діяльності та направлена на оцінювання рівня теорет. знань студентів, набуття ними практичних навичок самост. вирішення наданих завдань в залежності від специфіки та форми поставленого питання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2484
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КТМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_27.pdf747,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools