Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2486
Title: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України. Методичні вказівки
Authors: Головко, Микола Павлович
Полупан, Валентин Вадимович
Бакіров, Мюшфік Панах огли
Keywords: митна справа
митний контроль
митний кордон
методичні вказівки
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України: метод. вказ. для викон. практичн. занять для студ. денн. та заочн. форм навч. напр. підгот 6.050300 "Товарознавство та торгівельне підприємництво ". / уклад.: Л.П. Головко, В.В. Полупан, М.П. Бакіров; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 46 с.
Abstract: Зміст практич. завдань відображає системну характеристику основних структурних елементів митної справи, а саме митного контролю за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України у відповідності з внутрішньої структурою митного законодавства.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2486
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_32.pdf344,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools