Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2492
Title: Вища математика. Тести. Навчальний посібник. У 2 ч. Ч.1
Authors: Крутовий, Жорж Андрійович
Усіна, Ганна Володимирівна
Keywords: аналітична геометрія
вища математика
диференціальна геометрія
лінійна алгебра
математичний аналіз
тести
Issue Date: 2007
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Крутовий Ж. А. Вища математика. Тести: навч. посібник. У 2 ч. Ч.1 / Ж.А. Крутовий, Г.В. Усіна; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2007. – 158 с. – ISBN 966-405-034-2.
Abstract: Навчальний посібник містить сукупність типових, найбільш важливих, завдань середнього рівня складності, які в першу чергу повинні бути відпрацьовані переважною більшістю студентів. "Вища математика. ТЕСТИ" призначені для організації та проведення індивідуального модульного контролю з різних розділів вищої математики та підсумкового контролю у письмовій формі за другий семестр. Крім того, вони можуть бути корисними при організації пізнавальної діяльності під час практичних занять, а також самостійної роботи студентів. Перша частина посібника охоплює матеріал з таких розділів: "Елементи векторної алгебри", "Елементи лінійної алгебри", "Елементи аналітичної геометрії", "Вступ до матеріального аналізу", "Диференціальне числення функції однієї змінної", "Функції багатьох змінних". Використання посібника студентами сприятиме формуванню системного погляду на конкретну тему, розділ, модуль, навчальну дисципліну в цілому, допоможе їм в їх самореалізації, саморозвитку, самоконтролі; дозволить викладачеві об'єктивно, всебічно та швидко оцінювати рівень набутих навичок, знань та вмінь, в тому числі вміння висловлювати свої думки письмово. Рекомендовано для студентів і викладачів економічних та технічних факультетів вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації. Може бути корисним слухачам вищих шкіл підприємництва, студентам закладів третього рівня акредитації, учням ліцеїв, гімназії тощо.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2492
ISBN: 966-405-034-2
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники (КФМІТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
++12_Вища математика_тести_Ч1.pdf8,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.