Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2571
Title: Методи оптимізації. Опорн. консп. лекц. з дисц. " Оптимізація технологічних процесів " для студ. напр. підгот.: 6.051701
Authors: Синєкоп, Микола Сергійович
Манжос, Наталія Володимирівна
Торяник, Олександр Іванович
Keywords: математичне моделювання в економіці
технологічні процеси
методи оптимізації
оптимізація
розв'язування задач
Issue Date: 2011
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методи оптимізації: опорн. консп. лекц. з дисц. " Оптимізація технологічних процесів " для студ. напр. підгот.: 6.051701 " Харчові технології та інженерія " спец. " Технологія харчування" / уклад.: М.С. Синєкоп, Н.В. Манжос, Д.О. Торяник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 49 с. 
Abstract: У виданні розглянуто науково-обгрунтований підхід до проектування технологічних систем виробництва харчових продуктів, що потребує активного використання математичного апарату для складання моделей технологічного процесу, знаходження оптимального розв'язку з метою раціоналізації технологічного циклу виробництва харчових продуктів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2571
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+vm_25.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.