Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2576
Title: Основи спільного підприємництва. Метод. вказ. до семінарських і практ. занять зі змістовними модулями для студ. спец. 6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Authors: Яцун, Леонід Миколайович
Ольшанський, Олександр Васильович
Ткаченко, Ольга Петрівна
Keywords: господарська діяльність
міжнародний бізнес
спільні підприємства
зовнішньоекономічні операції
міжнародне підприємництво
методичні вказівки
підприємницька діяльність
Issue Date: 2011
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Основи спільного підприємництва: метод. вказ. до семінарських і практ. занять зі змістовними модулями для студ. спец. 6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / уклад.: Л.М. Яцун, О.В. Ольшанський, О.П. Ткаченко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 35 с.
Abstract: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні уяви про перспективні напрямки розвитку спільної підприємницької діяльності; розуміння концептуальних засад системного управління спільною підпр. діяль-стю; набуття вмінь аналізувати склад проблем і рішень, що приймаються в цій галузі, обгрунтувати доцільність спільної діяльності. Метод вказівки дозволять, використовуючи активні методи навчання, оптимізувати зусилля студ. щодо засвоєння значного обсягу інформації з дисц. "Основи спільного підприємництва".
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2576
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЗДТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
л+zed_5.pdf266,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.