Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2585
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи та контролю знань з дисципліни "Хімія" (Модуль 1. Загальні основи аналітичної хімії) за допомогою комп'ютерної тестової системи на основі програми Hyper Test для студентів напряму підготовки 6.030510
Authors: Мурликіна, Наталя Віталіївна
Пілюгіна, Інна Сергіївна
Keywords: аналітична хімія
комп'ютерні програми
програмне забезпечення
якісний аналіз
кісний аналіз
тести
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи та контролю знань з дисципліни "Хімія" (Модуль 1. Загальні основи аналітичної хімії) за допомогою комп'ютерної тестової системи на основі програми Hyper Test для студентів напряму підготовки 6.030510 / уклад.: І.Н. Пілюгина, Н.В. Мурликіна; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 29 с.
Abstract: Розроблена комп'ютерна тестова система навчання і контролю знань на основі програми Hyper Test може бути використована під час організації самостійної роботи студентів за змістовими модулями дисципліни "Теоретичні основи хімії", "Якісний аналіз", "Кількісний аналіз", а також на етапах поточного і підсумкового контролю знань.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2585
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КХМГХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
л.hzh_12.pdf5,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.