Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/263
Title: Міжнародна економіка. Навч.-метод. посібник
Authors: Андросова, Тетяна Василівна
Чернишова, Лариса Олексіївна
Янчев, Андрій Володимирович
Козуб, Вікторія Олександрівна
Носач, Лариса Леонідівна
Keywords: міжнародна економіка
міжнародна економічна діяльність
світовий ринок
товари
послуги
фінансовий ринок
міжнародний кредит
міжнародне виробництво
світова валютна система
міжнародні розрахунки
глобалізація
регіональна інтеграція
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Міжнародна економіка: навч.-метод. посібник / Т.В. Андросова, Л.О. Чернишова, А.В. Янчев та ін.; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 164 с.
Abstract: Навч.-мет. посіб. підготовлено згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни "Міжнародна економіка" для бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво". Структура посібника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Посібник розрахований на самостійне опанування студентами курсу міжнародної економіки, спираючись на методичні поради авторів щодо засвоєння теоретичного матеріалу за кожною темою та його закріплення через виконанняпрактичних завдань, творче осмислення проблемних питань та ділових ситуацій.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/263
Appears in Collections:Монографії та навчальні посібники (КМЕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.