Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2676
Title: Coulometric determination of L-cystine by oxidation reaction with electrogenerated chlorine
Other Titles: КУЛОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ L-ЦИСТИНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРОВАНИМ ХЛОРОМ
Authors: Блажиєвський, Микола Євстафійович
Губський, Сергій Михайлович
Keywords: ккулонометрія
L-Цистинн
хлор
Елтацин
Issue Date: 2018
Publisher: Lviv National University
Citation: Blazheyevski M., Gubskii S. Coulometric determination of L-cystine by oxidation reaction with electrogenerated chlorine, VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України (Львів, 4–7 червня 2018 р.) : Збірник наукових праць : В 2-х частинах : Ч. 1, Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018, C. 20-22.
Abstract: Запропонований новий метод кількісного визначення вмісту основної речовини у субстанції L-Цис- тину та препараті «Елтацин», котрий ґрунтується на кулонометричному титруванні L-Цистину електро- генерованим хлором у кислому середовищі. Оптимізовано умови електрогенерації титранта з мінімаль- ної похибкою визначення: фоновий електроліт - 0,5 моль/л розчин сульфатної кислоти та 2,0 моль/л натрій хлориду, силу струму I=2-3 мА. Здійснена процедура валідації опрацьованої методики за такими параметрами: робочий діапазон з межами визначення, правильність та відтворюваність, межа виявлення та межа кількісного визначення. Показано, що запропонована методика дозволяє отримувати достатньо точні (правильні та відтворювані) результати визначення вмісту L-Цистину як у субстанції L-Цистину, так і у пігулках «Елтацин», з RSD ≤ 1.6%.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2676
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы из VIII-UkrElectrochemCongress-Pt1-2.pdf348,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.