Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2680
Title: Загальні основи організації бухгалтерського обліку. Збірник завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Ковалевська, Надія Сергіївна
Keywords: аудит
бухгалтерський облік
облік
управління
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Загальні основи організації бухгалтерського обліку: збірник завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад.: Н.С. Акімова, Т.А. Наумова, Н.С. Ковалевська; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 114 с.
Abstract: Мета самостійної роботи - закріпити знання, здобуті студентами на лекціях, на інших видах аудиторних занять, самостійно оволодіти теоретичними знаннями з фахових дисциплін і набути навичок вирішення практичних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності. Метою даного збірника завдань є допомога студентам у самостійному засвоєні як охоплених, так і неохоплених у повному обсязі тем дисципліни "Загальні основи організації бухгалтерського обліку " або тем, які не включені до навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2680
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КБОАО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник завдань 2018__-1.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.