Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/282
Title: Облік у зарубіжних країнах. Навч. посібник
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Грінько, Алла Павлівна
Кирильєва, Людмила Олексіївна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Ковалевська, Наталія Сергіївна
Топоркова, Олена В'ячеславівна
Янчев, Андрій Володимирович
Keywords: облік в зарубіжних країнах
аудит
облікова політика
облік витрат
Issue Date: 2016
Publisher: Харків:Форт
Citation: Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" / Н.С. Акімова, А.П. Грінько, О.В. Топоркова та ін.; Харк.держ.ун-т харч. та торгівлі. – Харків: Форт, 2016. – 288с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Облік у зарубіжних країнах", включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики й організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію в управлінні. Посібник містить схеми, рисунки, таблиці, за допомогою яких легше сприймається та закріплюється наданий матеріал.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/282
Appears in Collections:Монографії та навчальні посібники кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
эк.лок..pdf2,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.