Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2874
Title: Бюджетний менеджмент. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеню "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
Authors: Бігдан, Інна Анатоліївна
Шевчук, Ірина Львівна
Keywords: бюджетний менеджмент
фінанси
структура
бюджетні кошти
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Бюджетний менеджмент: опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеню "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад.: І.Л. Шевчук , І.А. Бігдан; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 151 c.
Abstract: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати завдання, функції та структуру органів оперативного управління бюджетом; засвоїти теоретичні основи організації бюджетного процесу; сформувати теоретичні і практичні знання стосовно організації виконання прибуткової та видаткової частин бюджету; оволодіти навичками з обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності; засвоїти методи контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2874
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018поз№108.pdf987,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.