Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/289
Title: Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Методичні вказівки та завдання
Authors: Гаркуша, Наталія Миколаївна
Костинська, Маргарита Володимирівна
Keywords: аналіз діяльності підприємств
аудитори
зовнішній та внутрішній аудит
прийняття рішень
Issue Date: 2016
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів / уклад.: Н.М. Гаркуша, М.В. Костинська; Харк.держ.ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 79с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" є формування системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень. Знання, придбані студентами в результаті вивчення курсу, будуть необхідні їм для самостійної роботи в органах державного управління, на підприємствах і в комерційних організаціях, для прийняття управлінських рішень і їх оцінки.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/289
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
эк.лок.-Гаркуша_модели_16.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.