Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/307
Title: Комплексний тренінг з фінансів. Методичні вказівки і завдання по проведенню навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030508
Authors: Бігдан, Інна Анатоліївна
Іванюта, Оксана Миколаївна
Keywords: страхування
кредит
фінанси
тренінг
Issue Date: 2016
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Комплексний тренінг з фінансів: методичні вказівки і завдання по проведенню навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030508 / розроб.: І.А.Бігдан, О.М.І ванюта; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 40 с.
Abstract: Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом фахової програми відповідного кваліфікаційного рівня та сприяє одержанню студентами необхідних фахових навичок і вмінь. Невід'ємною складовою практичної підготовки студентів напряму 6.030508 "Фінанси і кредит" є навчальна практика. Навчальна практика студентів спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних та вибіркових дисциплін за спеціальністю "фінанси і кредит"; формування професійних умінь щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/307
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
эк.лок.pdf962,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.