Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/313
Title: Технологія національних кухонь. Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форми навчання
Authors: Журавльов, Сергій Володимирович
Коротаєва, Євгенія Олександрівна
Keywords: кулінарія
приготування їжі
кухня зарубіжна
країни світу
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Технологія національних кухонь: опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форми навчання/ уклад.: С.В. Журавльов, Є.О. Коротаєва; Харківський дер. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 100 с.
Abstract: Дисципліна "Технологія національних кухонь" базується на знаннях, вміннях та навиках, отриманих під час опанування сучасної класичної технології. Поданий нижче опорний конспект лекцій містить матеріал, який науково обґрунтовує завдання, виховує практичні уміння та навички професійної діяльності майбутнього фахівця в межах спеціальності
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/313
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КТХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОпорнКонсп Тех Нац Кух 2016+.pdf3,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.