Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3289
Title: Контролінг цінової політики в торгівлі
Authors: Тарасова, Тетяна Олексіївна
Андрющенко, Ірина Сергіївна
Keywords: контролінг
дисконтна система
класифікація
цінове рішення
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: Видавництво Іванченка І.С
Citation: Тарасова Т.О. Контролінг цінової політики в торгівлі / Т.О. Тарасова, І.С. Андрющенко // Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири: колективна монографія / за заг. ред. А.С. Крутової; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С.139-159.
Abstract: Виходячи з позиції нової філософії управління, запропоновано модель концептуального середовища контролінгу в системі управління сталим розвитком, яка є теоретичним базисом побудови організаційної структури підрозділу контролінгу на підприємствах торгівлі та методологічним підґрунтям визначення функцій контролінгу і формалізації його процедур, яка складається з суб?єктивної (організаційна архітектура, схема господарських відносин, рівень професіоналізму) і об?єктивної (менеджмент, маркетинг, таргетинг) компонент. Розроблено організаційно-функціональну параметризацію бізнес-процесу з визначення цінового рішення, яке формується у наступній послідовності: визначення пріоритетів товарного асортименту; оцінка транспортно-заготівельних витрат, вибір методу ціноутворення, розрахунок товарної націнки; вибір методу цінової адаптації покупців. Це дозволило удосконалити класифікацію дисконтних систем у торгівлі за ознакою персоніфікації (групові, ідентифіковані) та їх атрибутів – платіжних карток, та систематизувати методи цінової адаптації покупців.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3289
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарасова Андрющенко.pdf734,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.