Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3333
Title: Одношнековий екструдер для виробництва полімерних матеріалів з теплообмінним пристроєм
Authors: Потапов, Володимир Олексійович
Білий, Дмитро Володимирович
Keywords: Патент № 116922
Issue Date: 25-May-2018
Citation: Патент України на винахід № 116922, МПК B29C 47/36 (2006.01) B29B 7/80 (2006.01) B01F 15/02 (2006.01) B01F 15/06 (2006.01) F28D 3/02 (2006.01) F28F 5/06 (2006.01). Одношнековий екструдер для виробництва полімерних матеріалів з теплообмінним пристроєм / Потапов В.О., Білий Д.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2016 05933; заявл. 01.06.2016; опубл. 25.05.2018, Бюл.№ 10.
Abstract: Винахід належить до обладнання хімічного машинобудування і призначений для використання при виробництві полімерних матеріалів. Одношнековий екструдер для виробництва полімерних матеріалів містить теплообмінний пристрій, що складений з матеріального циліндра з електронагрівачами, закритими зовні теплоізоляційним кожухом, бункера, забезпеченого вентилятором, системою контролю і регулювання температури повітря. В корпусі матеріального циліндра під теплоізоляційним кожухом розміщений теплообмінний пристрій, виконаний у вигляді спіральної трубки для відбору тепла, що закріплений ззовні до корпусу циліндра, та вбудований в трубопровід, який з'єднаний з завантажувальним бункером. Технічний результат: інтенсифікація процесу підігріву та підсушування сировини, покращення якості виробів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3333
Appears in Collections:Перелік патентів за 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116922.pdf222,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.