Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3343
Title: Комбінований спосіб приготування запіканки капустяної із застосуванням електроконтактного нагрівання
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Шевченко, Андрій Олександрович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Keywords: Патент № 123527
Issue Date: 26-Feb-2018
Citation: Патент України на корисну модель № 123527, МПК A23L 5/10 (2016.01) A23L 5/30 (2016.01). Комбінований спосіб приготування запіканки капустяної із застосуванням електроконтактного нагрівання / Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабкіна І.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 10286; заявл. 24.10.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл.№ 4.
Abstract: Комбінований спосіб приготування запіканки капустяної включає комбіновану теплову обробку напівфабрикату за рахунок поверхневого, інфрачервоного та електроконтактного нагрівання під час проходження в напівфабрикаті електричного струму. При цьому поєднується поверхневе нагрівання за потужності 1,2 кВт, інфрачервоне нагрівання за густини теплового потоку 11 кВт/м 2 , електроконтактне нагрівання змінним струмом прямокутної форми частотою 50 Гц за напруги 24 В на 1 кг сформованого напівфабрикату тривалістю 15 хв. 30 с.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3343
Appears in Collections:Перелік патентів за 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123527.pdf185,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.