Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3348
Title: Комбінований спосіб приготування запіканки з кисломолочного сиру із застосуванням електроконтактного нагрівання
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Шевченко, Андрій Олександрович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Вірко, Оксана Сергіївна
Пономаренко, Юлія Василівна
Keywords: Патент № 123935
Issue Date: 12-Mar-2018
Citation: Патент України на корисну модель № 123935, МПК A23L 5/10 (2016.01) A23L 5/30 (2016.01). Комбінований спосіб приготування запіканки з кисломолочного сиру із застосуванням електроконтактного нагрівання / Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабкіна І.В., Вірко О.С., Пономаренко Ю.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 10284; заявл. 24.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл.№ 5.
Abstract: Комбінований спосіб приготування запіканки з кисломолочного сиру із застосуванням електроконтактного нагрівання включає комбіновану теплову обробку напівфабрикату за рахунок поверхневого, інфрачервоного та електроконтактного нагрівання під час проходження в напівфабрикаті електричного струму. Поєднується поверхневе нагрівання за потужності 1,2 кВт, інфрачервоне нагрівання за густини теплового потоку 11 кВт/м 2 , електроконтактне нагрівання змінним струмом прямокутної форми частотою 50 Гц за напруги 30 В на 1 кг сформованого напівфабрикату тривалістю 15 хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3348
Appears in Collections:Перелік патентів за 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123935.pdf152,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.