Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3444
Title: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “магістр” за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання
Authors: Пічугіна, Тетяна Сергіївна
Грінько, Алла Павлівна
Безгінова, Любов Іванівна
Забродська, Любов Давидівна
Ткаченко, Ольга Петрівна
Ткачова, Світлана Сергіївна
Чатченко, Ольга Євгенівна
Keywords: менеджмент
підприємницька діяльність
курсова робота
самостійна робота
наукові дослідження
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “магістр” за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання / уклад.: Т.С. Пічугіна, А.П. Грінько, Л.І. Безгінова, Л.Д. Забродська, О.П. Ткаченко, С.С. Ткачова, О.Є. Чатченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 31 с.
Abstract: Курсова робота виконується згідно з навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» з циклу нормативних дисциплін з менеджменту. Виконання курсової роботи дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання, творчо застосувати їх під час вирішення конкретних завдань, розвинути навички самостійної роботи, сформувати первинні навички проведення наукових досліджень. Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійної письмової роботи.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3444
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ-Курсова-маг_МО.pdf764,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.