Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3465
Title: Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Козін, Сергій Миколайович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Шевченко, Андрій Олександрович
Keywords: Патент № 130581
Issue Date: 10-Dec-2018
Citation: Патент України на корисну модель № 130581, МПК (2018.01) A47J 27/00 H05B 3/34 (2006.01). Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки / Михайлов В.М., Козін С.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2018 07563; заявл. 05.07.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл.№ 23.
Abstract: Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки складається з пластикового корпусу, пружини та опорної пластини, як джерело теплоти використовується плівковий електронагрівач, що розміщується безпосередньо на поверхні внутрішнього корпусу, має захисний зовнішній корпус з шаром ізоляції між зовнішнім корпусом і нагрівачем та термометр, що розміщується всередині для визначення готовності кулінарного виробу. Кришки розташовані з обох боків корпусу. В одній з яких виконано прямокутний отвір для розміщення обертового фіксатора, що тримає пружину у стиснутому стані.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3465
Appears in Collections:Перелік патентів за 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130581.pdf330,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.