Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3673
Title: Економіка підприємства. Частина 2. Конспект лекцій у двох частинах для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка", ступінь підготовки бакалавр, для денної та заочної форм навчання
Authors: Чорна, Марина Віталіївна
Кушнір, Таміла Борисівна
Смірнова, Поліна Василівна
Бугріменко, Роман Михайлович
Шинкар, Світлана Миколаївна
Михайлова, Олена Валентинівна
Keywords: економіка підприємства
господарська діяльність
система показників
суспільне виробництво
економічний механізм
фінансова діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ФОП Шейніна О.В.
Citation: Економіка підприємства. Частина 2: конспект лекцій у двох частинах для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка", ступінь підготовки бакалавр, для денної та заочної форм навчання / уклад.: М.В. Чорна, Т.Б. Кушнір, П.В. Смірнова, Р.М. Бугріменко, С.М. Шинкар, О.В. Михайлова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Шейніна О.В., 2018. – 200 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Економіка підприємства» є надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, зокрема, з аналізу, планування, організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань щодо економічного механізму, ресурсного забезпечення та результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту окремих напрямків цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що їх характеризують. «Економіка підприємства» як навчальна дисципліна базується на пізнанні і свідомому використанні об’єктивних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва у конкретних ринкових умовах.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3673
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі імені Івана Григоровича Бережного

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 частина лекций ЕП.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.