Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3742
Title: Устаткування в галузі. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Гузенко, Василь Володимирович
Keywords: контрольні роботи
техніка (устаткування)
харчові технології
механічне устаткування
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Устаткування в галузі: методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / уклад.: Г.В. Дейниченко, Д.В. Дмитревський, В.В. Гузенко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 35 с.
Abstract: Для відпрацювання узагальненої моделі спеціаліста, а також найбільш типових ситуацій майбутньої професійної діяльності, використовуються різні форми активного навчання. Контрольні роботи можуть виконувати не тільки навчальну функцію, але й контрольно-перевіркову. Вони можуть використовуватися для підсумкового стану вивчення курсу; для перевірки підготовки студентів до вирішення професійних завдань і виконання функцій, передбачених кваліфікаційними вимогами. Виконуючи контрольні роботи, студент повинен продемонструвати відповідність кваліфікаційним вимогам, які ставляться до другого навчального ступеня у закладі вищої освіти – спеціаліста. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни «Устаткування в галузі» передбачає з’ясування рівня теоретичних знань до вимог освітньо- професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за професійним спрямуванням «Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторанному бізнесі».
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3742
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.2_поз.38.pdf609,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.