Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3767
Title: Апарат для низькотемпературної обробки м'ясних виробів ІЧ-випромінюванням
Authors: Загорулько, Андрій Миколайович
Загорулько, Олексій Євгенович
Ляшенко, Богдан Віталійович
Keywords: Патент № 131419
Issue Date: 10-Jan-2019
Citation: Патент України на корисну модель № 131419, МПК B01D 1/22 (2006.01). Апарат для низькотемпературної обробки м'ясних виробів ІЧ-випромінюванням / Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Ляшенко Б.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2018 08321; заявл. 30.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1.
Abstract: Апарат для низькотемпературної обробки м'ясних виробів ІЧ-випромінюванням містить шарнір та терморегулятор. Робоча камера виконана з двох шарнірно з'єднаних вертикальних прямокутних нетеплоізольованих половинок: відкидної та фіксованої з противагою, внутрішня поверхня яких утворює сферичний робочий простір на основі ІЧ-випромінювача - ГПРЕнВТ, який повторює геометрію робочої зони, на зовнішній поверхні ГПРЕнВТ розміщено поглинальний екран з розташованими на зовнішній його поверхні елементами Пельтьє, а витяжні вентилятори змонтовані у наскрізних отворах.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3767
Appears in Collections:Перелік патентів за 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131419.pdf331,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.