Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3776
Title: Апарат для очищення цибулі ріпчастої
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Терешкін, Олег Георгійович
Горєлков, Дмитро Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Keywords: Патент № 84871
Issue Date: 11-Nov-2013
Citation: Патент України на корисну модель № 84871, МПК A23N 15/08 (2006.01). Апарат для очищення цибулі ріпчастої / Дейниченко Г.В., Терешкін, О.Г., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2013 01920; заявл. 18.02.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл.№ 21.
Abstract: Апарат для очищення цибулі ріпчастої містить циліндричну робочу камеру із завантажувальним та розвантажувальним вікнами, робочий орган, що обертається, та отвори для видалення лушпиння. Циліндрична робоча камера розташована горизонтально, як робочий орган виступає циліндричний барабан із перфорованою поверхнею. Всередині робочої камери розташовані окремі блоки форсунок для подачі пари та води.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3776
Appears in Collections:Перелік патентів за 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84871.pdf226,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.