Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3791
Title: Публічне адміністрування. Тестовий тренінг
Authors: Чатченко, Ольга Євгенівна
Ткаченко, Ольга Петрівна
Keywords: публічне адміністрування
публічна сфера
державне управління
нормативно-правова форма
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Публічне адміністрування: тестовий тренінг / уклад.: О.Є. Чатченко, О.П. Ткаченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 32 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування. Методика вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» базується на синтезі проблемних лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв'язання розрахунково-аналітичних задач, аналіз конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, а також самостійної роботи студентів. При цьому головною формою поточного й підсумкового оцінювання і контролювання знань студентів є тестування.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3791
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.2_поз.157.pdf284,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.