Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796
Title: Інжиніринг у ресторанному господарстві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (ступінь вищої освіти – магістр)
Authors: Дуб, Володимир Васильович
Keywords: інжиніринг
ресторанне господарство
лізинг
технічні послуги
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Інжиніринг у ресторанному господарстві: методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (ступінь вищої освіти – магістр) / уклад. В.В. Дуб; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 19 с.
Abstract: Під інжиніринговою діяльністю мають на увазі надання комплексу послуг у виробничій, комерційній і науково-технічній галузях. Навести точний перелік видів робіт, які мають входити в «пакет інжинірингу» досить складно. Це залежить як від вибору замовника, так і від особливостей певної промислової сфери. На показники діяльності підприємств різних галузей впливають як економічні, так і організаційні чинники. Сучасному підприємству потрібно вирішувати величезну кількість складних питань, що знаходяться на перетині наукових і практичних дисциплін. Інжиніринг ресторанного господарства є по суті системним інжинірингом, включає різні функціональні напрямки інжинірингу. Зазначені напрями охоплюють окремі функціональні сфери діяльності будь-якого сучасного підприємства, тому можуть бути названі напрямами управлінського інжинірингу. Вивчення напрямів інжинірингу в ресторанному господарстві є головною метою курсу «Інжиніринг у ресторанному господарстві», який викладається для студентів факультету обладнання та технічного сервісу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.40.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.