Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3822
Title: Дріжджове тісто
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Пивоваров, Євген Павлович
Коротаєва, Євгенія Олександрівна
Keywords: Патент № 118383
Issue Date: 10-Jan-2019
Citation: Патент України на винахід № 118383, МПК A21D 8/04 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01) A23P 10/30 (2016.01). Дріжджове тісто / Неклеса О.П., Пивоваров Є.П., Коротаєва Є.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № a 2016 13508; заявл. 28.12.2016; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1.
Abstract: Винахід стосується дріжджового тіста, одержаного з використанням дріжджів, що містить здобу у формі капсул з полісахаридною термостабільною оболонкою з внутрішнім вмістом, при цьому внутрішній вміст капсул містить суміш жирової складової, цукру та/або цукроподібних речовин, причому внутрішній вміст капсул додатково містить 4-12 % подрібнених харчових волокон.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3822
Appears in Collections:Перелік патентів за 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118383.pdf263,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.