Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/388
Title: Облік у зарубіжних країнах. Метод.рекомендації
Authors: Кирильєва, Людмила Олексіївна
Чернікова, Ірина Борисівна
Янчев, Андрій Володимирович
Keywords: фінансова звітність
власний капітал
облік в зарубіжних країнах
облікова політика
облікова ставка
Issue Date: 2011
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Облік у зарубіжних країнах: методичні рекомендації в структурно-логічних схемах для самостійної роботи студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" / уклад.: Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова, А.В. Янчев; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі – Харків: ХДУХТ, 2011. – 100с.
Abstract: Методичні рекомендації по курсу "Облік у зарубіжних країнах" призначається для самостійного вивчення дисципліни студентам денного та заочного відділення спеціальності 6.030509 "Облік і аудит". Таблиці та рисунки, які містяться в методичній розробці, можна використовувати як наочні посібники, слайди під час лекції. Візуальне супроводження сприятиме більш ефективному використанню лекційного часу та , як наслідок, розширенню та поглибленню знань студентів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/388
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
облік у ЗК 2010.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.