Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4184
Title: Комбінований спосіб теплової обробки м'ясного хліба
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Шевченко, Андрій Олександрович
Козін, Сергій Миколайович
Лаврук, Владислав Валерійович
Keywords: Патент № 133892
Issue Date: 25-Apr-2019
Citation: Патент України на корисну модель № 133892, МПК (2019.01) A23L 5/10 (2016.01) A23L 5/30 (2016.01) A23L 13/00. Комбінований спосіб теплової обробки м'ясного хліба / Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Козін С.М., Лаврук В.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2018 11466; заявл. 22.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл.№ 8.
Abstract: Комбінований спосіб теплової обробки м'ясного хліба включає проведення нагрівання напівфабрикату за рахунок поверхневого, інфрачервоного та електроконтактного нагрівання під час проходження в напівфабрикаті електричного струму. Поєднують поверхневе нагрівання за потужності 1,2 кВт, інфрачервоне нагрівання за густини теплового потоку 11 кВт/м2, електроконтактне нагрівання змінним струмом прямокутної форми частотою 50 Гц за напруги 60 В на 1 кг сформованого напівфабрикату тривалістю 45 хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4184
Appears in Collections:Перелік патентів за 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133892.pdf152,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.