Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4186
Title: Багатофункціональний універсальний апарат для переробки природної органічної сировини
Authors: Загорулько, Андрій Миколайович
Загорулько, Олексій Євгенович
Гордієнко, Ірина Олександрівна
Мельник, Марія Іванівна
Keywords: Патент № 134026
Issue Date: 25-Apr-2019
Citation: Патент України на корисну модель № 134026, МПК (2019.01) A23N 12/00 A23P 30/00 B01D 1/00 H05B 3/36 (2006.01) G05D 23/19 (2006.01). Багатофункціональний універсальний апарат для переробки природної органічної сировини / Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Гордієнко І.О., Мельник М.І.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2018 12188; заявл. 10.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл.№ 8.
Abstract: Універсальний багатофункціональний апарат для переробки природної органічної сировини складається з корпусу, забезпеченого поверхнею, яка передає тепло, барботувального розпилювача, змінних секційно-модульних елементів (перфорованого і тарілчастого), електроприводу, пересувної площадки. При цьому корпус являє собою технологічну ємність з внутрішньо розташованими вертикальними технічними роздільними відокремлювачами, яка обігрівається гнучким плівковим резистивним електронагрівачем випромінюючого типу (ГПРЕнВТ). В пересувній площадці розташовано: обертальний вал зі швидкоз'єднувальною муфтою на кінці, відділення для утворення вакууму із вакуумним трубопроводом, допоміжна висувна-піднімальна рейка з її механізмом, блок керування, з'єднувальний патрубок, а також використовується змінний секційно-модульний перфорований елемент з внутрішньо оснащеними кутовими розділювачами та модульна мішалка.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4186
Appears in Collections:Перелік патентів за 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134026.pdf245,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.