Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4210
Title: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Близнюк, Оксана Павлівна
Іванюта, Оксана Миколаївна
Keywords: банківська справа
фінанси підприємств
економіка
курсова робота
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад.: О.П. Близнюк, О.М. Іванюта; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2019. – 34 c.
Abstract: Курсова робота з навчальної дисципліни "Фінанси" призначена для ґрунтовного осмислення наукової літератури з фінансів, узагальнення результатів дослідження фінансових відносин, має науковий характер та певну наукову цінність. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим етапом підготовки фахівця, готує студента до виконання самостійної роботи за спеціальністю.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4210
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод курсова ФІНАНСИ.pdf641,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.