Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4273
Title: Митні збори, тарифи та товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Метод. вказів. та індивідуальні завдання для самост. роботи студентів денної та заочної форм навчання ступеня освіти бакалавр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Дюкарева, Галина Іванівна
Горальчук, Андрій Богданович
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
митні податки
тарифне регулювання
збір митний
товарна номенклатура
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митні збори, тарифи та товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказів. та інд. завдання для самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. ступеня освіти бакалавр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціаліз. «Товарознавство та експертиза в митній справі» / уклад.: Г.І. Дюкарева, А.Б. Горальчук; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 55 с.
Abstract: Метою самостійної підготовки є закріплення теоретичних знань студентів, отримання практичних навичок і розвитку самостійного мислення.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4273
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КТМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.68.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools