Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндросова, Тетяна Василівна-
dc.contributor.authorКот, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorКозуб, Вікторія Олександрівна-
dc.contributor.authorЧернишова, Лариса Олексіївна-
dc.contributor.authorAndrosova, Tatyana-
dc.contributor.authorKot, Olena-
dc.contributor.authorKozub, Victoria-
dc.contributor.authorChernуshova, Larisa-
dc.date.accessioned2019-07-08T15:55:17Z-
dc.date.available2019-07-08T15:55:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationФормування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку / Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 134-147. – Англ.ru_RU
dc.identifier.issn2519-2914-
dc.identifier.urihttp://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4302-
dc.description.abstractThe key directions created in theoretical and empirical researches of marketing effectiveness are systematized. The essence, functions, tasks and order of forming metrics of indicators for the assessment of social marketing system at the enterprises are given. The main directions of evaluating efficiency of the enterprises activity connected with the assessment of the efficiency of marketing activity at the enterprises are characterized and their shortcomings are defined. The expediency of the formulation of the indicator estimating efficiency of socialization taking into account marketing concepts, which influence the enterprise as a subject is proved. The metrics of indicators for the assessment of a social marketing system at the enterprises in the international market is created and characterized. Систематизовано ключові напрями, що сформувалися в теоретичних і емпіричних дослідженнях маркетингової результативності. Виділено проблеми розробки показників оцінки та діагностики системи соціального маркетингу, що пов’язані з розробкою показників оцінки ефективності бізнесу. З’ясовано завдання, які вирішує побудова системи показників оцінки соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку. Охарактеризовано етапи аналізу маркетингових витрат при виході на міжнародний ринок. Наведено сутність, функції, основні завдання та порядок формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств. Визначено сукупність припущень про характер досліджуваних взаємодій у маркетинговій системі. Як базові метрики системи маркетингу обрано маркетингові витрати. Визначено перелік витрат (видатків) на маркетингову діяльність, що формують її собівартість. Охарактеризовано основні напрями оцінки ефективності діяльності підприємств, що пов’язані з оцінюванням ефективності маркетингової діяльності підприємств, та визначено їх недоліки. Доведено доцільність формулювання показника, що оцінює ефективність соціалізації з урахуванням маркетингових концепцій, до впливу яких схильне підприємство – параметр стабільної повторюваності ефекту RЕ, який показує відношення маркетингових витрат до загальних виробничих витрат підприємства. Розмежовано властивості системи маркетингу, агреговані у властивості стабільної повторюваності ефекту. Сформовано та охарактеризовано метрику показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку.ru_RU
dc.publisherХарків: ХДУХТru_RU
dc.relation.ispartofseriesЕкономічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(29)-
dc.subjectсистемаru_RU
dc.subjectсоціальний маркетингru_RU
dc.subjectміжнародний ринокru_RU
dc.subjectметрика показниківru_RU
dc.subjectефектru_RU
dc.subjectsystemru_RU
dc.subjectsocial marketingru_RU
dc.subjectinternational marketru_RU
dc.subjectmetrics of indicatorsru_RU
dc.subjecteffectru_RU
dc.titleForming metrics of indicators for the assessment of social marketing system of enterprises on the international marketru_RU
dc.title.alternativeФормування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринкуru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Вип. 29. - 2019 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf765,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.