Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/446
Title: Харчова хімія. Метод. вказ. для виконання лабор. робіт студентами напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" піднапрям "Харчова інженерія"
Authors: Євлаш, Вікторія Владленівна
Пестіна, Ганна Олександрівна
Отрошко, Наталія Олександрівна
Горальчук, Андрій Богданович
Keywords: харчова хімія
харчові технології
харчова інженерія
лабораторні роботи
Issue Date: 2011
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Харчова хімія: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" піднапрям "Харчова інженерія" / уклад.: В.В. Євлаш, Г.О. Пестіна, Н.О. Отрошко, А.Б. Горальчук; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 44 с.
Abstract: Розглянуто хімічний склад харчових систем. Методичні вказівки включають сім основних тем теоретичного курсу: білки, ліпіди, вуглеводи, фенольні сполуки, харчові кислоти, вода та мінеральні речовини, вітаміни. Лабораторні роботи за цими темами включають методики, які традиційно використовуються для аналізу продуктів харчування, а також нові методики, удосконалені на кафедрі загальної та харчової хімії.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/446
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КХМГХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.лок.мет.вказівки.Харч.хімія.2011.pdf574,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.