Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/460
Title: Мікробіологія. Метод. вказ. до виконання лаборат. робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво"
Authors: Коваленко, Валентина Олексіївна
Євлаш, Вікторія Владленівна
Головко, Микола Павлович
Keywords: мікробіологія
мікроорганізми
якість харчових продуктів
техніка безпеки
перша допомога
лабораторні роботи
Issue Date: 2010
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Мікробіологія: метод. вказ. до виконання лаборат. робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" / уклад.: В.О.Коваленко, В.В.Євлаш, М.П.Головко, Л.О.Чернова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 65 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни "Мікробіологія" є формування у студентів знань про будову мікроорганізмів, опанування методів дослідження мікроорганізмів, вичення особливостей їхнього хім. складу, типів живлення та дихання, значення біохімічної активності мікроорганізмів у процесах кругообігу речовин у природі, при виготовленні та зберіганні продовольчої сировини та харчових продуктів, впливу чинників навколишнього середовища на біохімічну активність мікроорганізмів та умови, які впливають на якість харчових продуктів, а також знань про мікроби - шкідники виробництва та збудники псування продовольчої сировини та харчових продуктів. Завданням даних розділів дисципліни є засвоєння майбутніми фахівцями практичних навичок роботи з мікроскопом, виготовлення та дослідження препаратів для мікроскопії, методів їхнього фарбування. Завданням мет. вказ. є засвоєння майбутніми фахівцями практ. навичок роботи з мікроскопом, виготовлення та дослідження препаратів для мікроскопії, методів їхнього фарбування…
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/460
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.(ро-1172) Метод.вказ.Мікробіологія.2010.pdf511,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.