Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/480
Title: Спосіб одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів та отримана на його основі капсула
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Коротаєва, Євгенія Олександрівна
Пивоваров, Павло Петрович
Keywords: Патент № 108807
Issue Date: 10-Jun-2015
Citation: Патент України на винахід № 97251, МПК A61K 9/48 (2006.01), A23P 1/04 (2006.01). Спосіб одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів та отримана на його основі капсула / Неклеса О.П., Коротаєва Є.О., Пивоваров П.П. - № a 2014 00713. Заявл. 25.01.2014. Опубл. 10.06.2015, Бюл.№ 11.
Abstract: Винахід належить до способу одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів, шляхом вертикального зверху-вниз коаксіального екструзійного капсулювання оболонкоутворювача і внутрішнього умісту на основі жирів, що знаходяться у рідкому для екструзії стані, в приймальне середовище, причому як оболонкоутворювач використовують водний розчин іонотропного полісахариду альгінату натрію з концентрацією 0,6-4,0 %, а як приймальне середовище використовують двошарове середовище, яке складається з верхньої жирової фази з температурою 0-60 °C та нижнього 10-50 об. % за спиртом водно-спиртового розчину, який містить 0,2-2,0 % розчинних солей кальцію, барію або їх сумішей.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/480
Appears in Collections:Перелік патентів за 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108807.pdf219,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.