Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/481
Title: Спосіб одержання дріжджового тіста
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Keywords: Патент № 103253
Issue Date: 10-Dec-2015
Citation: Патент України на корисну модель № 103253, МПК (2015.01) A21D 8/00, C12N 1/18 (2006.01), A23P 1/00, A23L 1/0532 (2006.01). Спосіб одержання дріжджового тіста / Неклеса О.П. - № u 2015 05355. Заявл. 02.06.2015. Опубл. 10.12.2015, Бюл.№ 23.
Abstract: Спосіб одержання дріжджового тіста з використанням дріжджів або інших видів бродильної мікрофлори, причому готують безопарне дріжджове тісто, у яке здобу вводять у формі капсул з полісахаридною термостабільною оболонкою з внутрішнім умістом у вигляді суміші жирової складової, цукру та/чи цукроподібних речовин за співвідношенням дріжджове тісто: капсули як (99,0:60,0)÷(1,0:40,0) (мас. %), при цьому співвідношення жирова складова: цукор та/чи цукроподібні речовини у вказаній суміші складає як (99,0:80,0)÷(1,0:20,0) (мас. %).
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/481
Appears in Collections:Перелік патентів за 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103253.pdf208,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.