Навчально-методичні видання (КТХМКВ) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 25
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2010Хімія і технологія сировини хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчоконцентратів. Лабораторни практикум.Лисюк, Галина Михайлівна
2012Технологічний семінар. Робочий зошит для провед. лабор. практикуму для студ. спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчконцентратів"Артамонова, Майя Володимирівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
2012Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Робочий зошит для провед. практ. занять для студ. освіт-кваліф. рівня бакалавр за профес. спрям. 6.051701 "Харчові технології та інженерія"Постнова, Ольга Миколаївна; Кравченко, Олена Іванівна
2012Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі. Метод. вказ. для самост. вивч. дисц. для студ. освітньо-проф. рівня бакалавр за напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія"Нєміріч, Олександра Володимирівна; Самохвалова, Ольга Володиміровна; Олійник, Світлана Георгіївна
2012Основи наукових досліджень в економіці. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студ. рівня бакалавр напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія"Лисюк, Галина Михайлівна; Нєміріч, Олександра Володимирівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
2012Біохімічні та фізико-хімічні основи удосконалення технології. Опорн. консп. лекцій для студ. спец. 8.015170103 "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"Лисюк, Галина Михайлівна; Нєміріч, Олександра Володимирівна
2012Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Дідактичний матеріал для провед. практ. занять для студ. освіт-кваліф. рівня бакалавр за напр підгот 6.051701 "Харчові технології та інженерія"Постнова, Ольга Миколаївна; Туз, Наталія Федорівна; Кравченко, Олена Іванівна
2013Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Опорний консп. лекцій для студ. рівня бакалавр за напр. 6.051701"Харчові технології та інженерія"Постнова, Ольга Миколаївна
2018Методи контролю продукції харчових виробництв. Опорні конспекти лекцій для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів"Постнова, Ольга Миколаївна; Касабова, Катерина Рубенівна; Гревцева, Наталія Вячеславівна; Шматченко, Наталя Василівна
2018Основи технології галузі. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» СВО бакалавр денної та заочної форм навчання. Розділ 3 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»Касабова, Катерина Рубенівна; Гревцева, Наталія Вячеславівна; Степанькова, Галина В'ячеславівна; Шматченко, Наталя Василівна
2017Методи контролю продукції харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"Постнова, Ольга Миколаївна; Касабова, Катерина Рубенівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна; Шматченко, Наталя Василівна
2017Технологія галузі. Розділ "Технологія харчових концентратів". Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"Артамонова, Майя Володимирівна; Гревцева, Наталія Вячеславівна; Шматченко, Наталя Василівна
2017Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ступень вищої освіти–магістрСамохвалова, Ольга Володиміровна; Олійник, Світлана Георгіївна; Касабова, Катерина Рубенівна
2017Методологія та організація наукових досліджень. Опорний конспект лекцій для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна; Кучерук, Зіновія Іванівна; Степанькова, Галина Вячеславовна
2017Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 181 "Харчові технології"Касабова, Катерина Рубенівна; Олійник, Світлана Георгіївна; Самохвалова, Ольга Володиміровна
2017Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"Гревцева, Наталія Вячеславівна; Степанькова, Галина В'ячеславівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
2016Технологія галузі. Розділ "Технологія макаронних виробів". Лабораторний практикум для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" (спеціалізація "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів")Артамонова, Майя Володимирівна; Гревцева, Наталія Вячеславівна; Кравченко, Олена Іванівна
2016Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконня практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів"Кравченко, Олена Іванівна; Неклеса, Ольга Павлівна; Степанькова, Галина В'ячеславівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
2016Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Опорний конспект опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спеціальності "Технології хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів"Кравченко, Олена Іванівна; Неклеса, Ольга Павлівна; Степанькова, Галина В'ячеславівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
2016Проектування підприємств з основами САПР. Частина 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»Артамонова, Майя Володимирівна; Степанькова, Галина В'ячеславівна; Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 25