Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 148
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Програма переддипломної практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 Управління та адмініструванняАкімова, Наталія Сергіївна
2020Центральний банк та грошово-кредитна політика. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Горошанська, Олена Олександрівна
2019Бюджетний менеджмент. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняБігдан, Інна Анатоліївна; Шевчук, Ірина Львівна
2020Бізнес консалтинг. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістрБочуля, Тетяна Володимирівна
2020Облік і звітність в оподаткуванні. Тестові завдання для поточного контролю знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Топоркова, Олена В'ячеславівна; Євлаш, Тетяна Олександрівна; Говоруха, Олена Олександрівна; Ільченко, Маргарита Олександрівна
2020Методичні вказівки для проходження переддипломної (внутрішньовузівської) практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Акімова, Наталія Сергіївна; Кашперська, Анастасія Іванівна; Говоруха, Олена Олександрівна
2020Податковий консалтинг. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістрБочуля, Тетяна Володимирівна
2020Страхові послуги та соціальне страхування. Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Жилякова, Олена Валеріївна
2020Фiнанси. Практикум для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Бухгалтерський облiк та оподаткування»Близнюк, Оксана Павлівна; Іванюта, Оксана Миколаївна
2019Фінансова діагностика. Практикум для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Кащена, Наталія Борисівна
2019Бюджетний облік. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”(денна і заочна форми навчання)Крутова, Анжеліка Сергіївна; Нестеренко, Оксана Олександрівна
2019Облік у банках. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Економіка і адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітній рівень «бакалавр»Ковалевська, Надія Сергіївна; Коробкіна, Ірина Сергіївна
2019Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств. Конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступінь магістрТопоркова, Олена В'ячеславівна; Акімова, Наталія Сергіївна
2019Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств. Завдання та тести для самостійної роботи студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «магістр»Топоркова, Олена В'ячеславівна; Янчева, Інна Валентинівна
2019Загальні основи організації бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адмініструванняНаумова, Тетяна Анатоліївна; Акімова, Наталія Сергіївна; Янчева, Інна Валентинівна
2019Аудит. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Кашперська, Анастасія Іванівна; Наумова, Тетяна Анатоліївна; Янчева, Інна Валентинівна
2019Судово-бухгалтерська експертиза. Опорний конспект лекцій в таблицях та рисунках для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Топоркова, Олена Вячеславівна; Євлаш, Тетяна Олександрівна; Говоруха, Олена Олександрівна
2019Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні. Конспект лекцій (у структурно-логічних схемах) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Чернікова, Ірина Борисівна; Кирильєва, Людмила Олексіївна; Наумова, Тетяна Анатоліївна; Нестеренко, Ірина Володимирівна
2019Наскрізна програма практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Бігдан, Інна Анатоліївна; Іванюта, Оксана Миколаївна
2019Фінанси підприємств. Візуальне супроводження дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським рівнем)Лачкова, Людмила Іванівна; Лачкова, Вікторія Миколаївна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 148