Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/62
Title: Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»
Authors: Кіптела, Людмила Василівна
Загорулько, Олексій Євгенович
Шевченко, Андрій Олександрович
Загорулько, Андрій Миколайович
Keywords: інженерна механіка
автоматизація виробничих процесів
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Автоматизація виробничих процесів: метод. вказ. для викон. лаб. робіт, сам. вивчення та виконання індив. завдань для студ. за напр. підгот. 6.050502 "Інженерна механіка" / уклад.: Л.В. Кіптела, О.Є. Загорулько, А.О. Шевченко, А.М. Загорулько; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 54 с.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/62
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрфї ім. М.І. Бєляєва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.(ро-1681) Метод. АВП.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.