Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/68
Title: Машини для транспортування неперервної дії. Частина 2. Стрічковий конвеєр. Методичні вказівки
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Шевченко, Андрій Олександрович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Михайлова, Світлана Володимирівна
Keywords: механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт
інженерна механіка
стрічковий конвеєр
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Машини для транспортування неперервної дії: метод. вказ. для викон. лаборат. робіт, самост. вивч. та викон. індивід. завд. з курсу "Механізація вантажно-розватажув.трансп. і складських робііт" для студ. напр. підг. 6.050502 "Інженерна механіка". Ч.2. Стрічковий конвеєр / уклад.: В.М. Михайлов, А.О. Шевченко, І.В. Бабкіна, С.В. Михайлова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 21 с.
Abstract: Частина 2 «Стрічковий конвеєр» циклу методичних вказівок «Машини длятранспортування неперервної дії» включають лабораторну роботу, завдання для самостійного вивчення та індивідуальні завдання. Метою є надання студентам знань щодо призначення, застосування, конструкції, принципу дії, методики розрахунку стрічкового конвеєру під час комплексної механізації ВРТС робіт на підприємствах харчових виробництв та його раціонального використання для пересування різного типу вантажів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/68
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КПААХВ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.(ро-1698)Метод. МВРТСР - стрічковий конвеєр.pdf589,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.